Đóng
nen-ios-3

TTP ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

Với mục tiêu trở thành một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất cơ khí, với sứ mệnh “Làm việc với chất lượng luôn được đảm bảo”. Công ty Cơ khí TTP luôn làm việc chăm chỉ. Và nhờ sự nỗ lực vô tận này, TTP đã được chứng nhận ISO 9001: 2015.

Đây là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng một cách khoa học nhằm kiểm soát rủi ro, ngăn ngừa sai lầm khi sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm cho khách hàng.

Chứng nhận ISO 9001: 2015 là cam kết mạnh mẽ của Công ty Cơ khí TTP đối với khách hàng về chất lượng sản phẩm, duy trì hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng theo thời gian và không ngừng nâng cao quy trình làm việc trong thời gian tới. Công ty Cơ khí TTP luôn thể hiện quyết tâm không ngừng nâng cao chất lượng của công ty.

 

09/12/2016

Tin tức Related
Hotline: 0902977775