Đóng

Sản Phẩm

Hệ thống đường ống

Công ty cơ khí TTP luôn thiết kế và lắp đặt theo nhu cầu của khách hàng từ ướp lạnh và nóng để trộn và ủ, bất kỳ hình thức nào của nước đều được yêu cầu trong cơ sở của bạn. TTP tạo ra các hệ thống chuyên dụng và tất cả các lĩnh vực khác của hệ thống đường ống.

Ngoài việc sản xuất các sản phẩm, chúng tôi cũng thực hiện các công việc lắp đặt cho các hệ thống đường ống hoàn chỉnh. Chúng tôi làm theo cách linh hoạt nhất để đảm bảo rằng tất cả các mối quan tâm được giải quyết cẩn thận thông qua các phương pháp hiệu quả nhất. Luôn luôn, chất lượng của bạn là ưu tiên của chúng tôi.

31/05/2018

Sản Phẩm Related
Hotline: 0902977775